معرفی زیر گروه های ریاضی

هر سال دانش آموزان بسیاری در کنکور ریاضیشرکت می کنند. این گروه  با داشتن رشته های مطرح و پرطرفدار که همچنین زمینه شغلی خوبی دارند. نظر افراد بسیاری را به خود جلب می کند. که از پرطرفدار ترین آنها می توان: مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و… را نام برد.

در سال های گذشته تمامی رشته های ریاضی که داوطلبان می توانستند در آن ها پذیرش شوند و تحصیل نمایند، در سه زیر گروه تقسیم می شد. در هر زیر گروه دروس از ضرایب مختلفی برخوردار بودند.

اما در حال حاضر با توجه به این که تمامی رشته ها دیگر در زیرگروهی تقسیم بندی نمی شوند، هر درس ضریب ثابتی را برای تمامی رشته ها دارد.

زیر گروه اول 

مقطع تحصیلی رشته های ارائه شده
دکتری دكترای پيوسته بيوتكنولوژی، دكترای پيوسته فيزيک
کارشناسی ارشد كارشناسی ارشد پيوسته علوم قضايی، کارشناسی ارشد پيوسته معارف اسلامی و ارشاد
کارشناسی پیوسته  آمار و سنجش آموزشی، آمار، آموزش ابتدايی، آموزش رياضی، آموزش تربيت بدنی، آموزش فيزيک، آموزش كودكان استثنايی، اديان و مذاهب، اقتصاد، الكترونيک و مخابرات دريايی، امنيت اطلاعات امنيت اقتصادی، امنيت بين الملل، امنيت نرم، ايمنی صنعتی، پژوهشگری امنيت، تاريخ اسلام، تاريخ تمدن ملل اسلامی، تربيت مروج سياسی، حسابداری، حفاظت اطلاعات، روانشناسی، رياضيات و كاربردها، زبان و ادبيات عربی، شيعه شناسی، ضد تروريسم، علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم انتظامی، علوم تربيتی، علوم سياسی، علوم فنی امنيت، علوم قرآن و حديث، علوم قضايی، علوم كامپيوتر، علوم مهندسی، علوم ورزشی، علوم و مهندسی آب، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق مذاهب اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فلسفه و حكمت اسلامی، فلسفه و عرفان اسلامی، فلسفه و كلام اسلامی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فيزيک، فيزيک مهندسی، گردشگری، مددكاری اجتماعی، مديريت های ( اطلاعات و ارتباطات، امور بانكی، امور گمركی، بازرگانی، بيمه، بيمه اكو، دولتی، صنعتی، فرهنگی هنری، كسب و كارهای كوچک، مالی )، مديريت و بازرگانی دريايی، مربيگری عقيدتی، مطالعات امنيتی، معارف اسلامی ، معارف اسلامی ـ تبليغ و ارتباطات ، معارف اسلامی و اخلاق ، معارف اسلامی و اديان، معارف اسلامی و تاريخ، معارف اسلامی و علوم تربيتی، معارف اسلامی و علوم قرآنی، معارف اسلامی و كلام، معارف اسلامی و مديريت، معماری داخلی، مهندسی اپتيک و ليزر، مهندسی انرژی، مهندسی برق، مهندسی بهره برداری راه آهن، مهندسی پزشكی، مهندسی تعمير و نگهداری هواپيما، مهندسی حمل و نقل ريلی، مهندسی خط و سازه های ريلی، مهندسی دريا، مهندسی دريانوردی، مهندسی راه آهن، مهندسی ساخت و توليد، مهندسی شهرسازی، مهندسی صنايع، مهندسی صنايع و سيستم های مديريت، مهندسی عمران، مهندسی كامپيوتر، مهندسی كشتی، مهندسی كشتی ( موتور )، مهندسی ماشين آلات دريايی، مهندسی ماشين های ريلی، مهندسی ماشين های صنايع غذايی، مهندسی معماری، مهندسی مكانيک، مهندسی مكانيک بيوسيستم ( كشاورزی )، مهندسی مكانيزاسيون كشاورزی، مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی نساجی، مهندسی نقشه برداری، مهندسی هوافضا، هتلداری، هنرهای چند رسانه ای، هوانوردی، اقتصاد كشاورزی.
کاردانی آمار، آموزش رياضی، آموزش و پرورش ابتدايی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور بانكی، امور دولتی، امور فرهنگی، امور مالی و مالياتی، بهينه سازی مصرف انرژی، بيمه، تربيت مبلغ قرآن كريم، تربيت معلم قرآن كريم، تعمير و نگهداری هواپيما، تكنولوژی آبياری، تكنولوژی ماشين های كشاورزی، گردشگری، حسابداری، خدمات اداری، سخت افزار كامپيوتر، علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم انتظامی، علوم ورزشی، فراوری مواد معدنی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فنی خط و ابنيه، فنی كشتی، مخابرات، مخابرات هواپيما، مديريت بازرگانی، مديريت صنعتی، مديريت گمركی، مراقبت پرواز، معماری، معماری سنتی، مكانيزاسيون كشاورزی، هتلداری.

زیر گروه دوم

مقطع رشته های ارائه شده در زیر گروه دو
کارشناسی شيمی كاربردی، شيمی محض، مهندسی ايمنی، مهندسی پليمر، مهندسی شيمی، مهندسی معدن، مهندسی نفت، مهندسی بهداشت حرفه ای و ايمنی كار، مهندسی ايمنی صنعتی، مهندسی ايمنی و بازرسی فنی.
کاردانی مواد

زیرگروه سوم

مقطع رشته های تحصیلی در زیر گروه سه
کاردانی الكترونيک هواپيمايی، اويونيک هواپيما، پالایش گاز، شهرسازی، برق،  جوشكاری، صنايع، صنايع شيميايی، عمران، عمليات پتروشيمی، معدن، مكانیک، نقشه برداری.

مقالات مرتبط

کنکور

در ایران سازمان سنجش آموزش کشور که سازمانی تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، متولی اصلی برگزاری کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه…