درباره ما

بیشتر بدانید

هلدینگ آموزشی فاخر در راستای تحقیق اندیشه هایی فراتر، موسسه آموزشی فرهنگی فرااندیشه نوین، پیش دبستانی و دبستان وارستگان، شرکت تولید محتوا پارس گستران را راهبری می نماید.

مجموعه های اقماری فاخر با هدایت دکتر عباس قاسمی با ورود ایشان به ورطه آموزشی و مشاوره درسی از سال 1379 رسالت خود را مبتنی بر ارائه خدمات آموزشی، مهارت پروری و نهادینه نمودن عدالت آموزشی آغاز نموده و دراین سالها نوآوری و خلاقیت آموزشی را سرلوحه کار خود قرار داده و همواره در عرصه های مختلف آموزشی و مشاوره درسی پیشتاز و سرآمد بوده است.

موسسه فرااندیشه نوین نیز به مدیریت استاد عباس قاسمی از سال ۸۹ آغاز به فعالیت نمود این موسسه با توجه به ظرفیت کنکور و خلاء در بحث برنامه ریزی درسی و با هدف موفقیت در امتحانات و خصوصا کنکور توانست زود در مشهد ، شهرستان های اطراف و شرق کشور شناخته شود.


فرااندیشه به اندیشه ای فراتر می اندیشد

فرااندیشه به اندیشه ای فراتر می اندیشد

مؤسسه آموزشی فرهنگی فرااندیشه نوین پیشتاز در نوآوری آموزشی

آینده ای نقره ای وارستگان، هر فرد باید خود آینده اش را طلائی کند

آینده ای نقره ای وارستگان، هر فرد باید خود آینده اش را طلائی کند

سکان کشتی هر فرد در افق خوشبختی و طلائی کردن آینده در اختیار خود اوست.

بزرگ فکر کنیم، کوچک شروع کنیم، منطقی عمل کنیم

بزرگ فکر کنیم، کوچک شروع کنیم، منطقی عمل کنیم

همواره با این روش از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب می رسیم.

رسالت ما پرورش انسانهایی چند بعدی و خلاق است

رسالت ما پرورش انسانهایی چند بعدی و خلاق است

تبلور توانمند های هر فرد مستلزم مهارت پروری براساس استراتژی هدفمند است.