صفحه نخست

موسسه آموزشی فرهنگی فرااندیشه در راستای ارتقا خدمات و محصولات خود و در ارتباط با سنجش توانمندی های علمی و عملی دانش آموزان پایه و کنکوری آزمونهای تک مبحثی و جامع شبیه ساز کنکور را به صورت آزمون های حضوری و آزمون های آنلاین برگزار می نماید.
آزمون های آنلاین براساس میزان پیشرفت دانش آموز در برنامه درسی بوده و میزان رشد دانش آموز و نقاط ضعف را نشان داده تا پوشش مباحث ضعیف در برنامه محقق شود.
آزمون های انلاین با توجه به شرایط کرونا در فضای وب تسریع شده و دانش آموز به کسب معمول آزمونهای آنلاین آزمون داده و تحلیل نموده و نقاط ضعف را برطرف می کنن.
در ادامه آزمون های جامع شبیه ساز کنکور به صورت آزمون های آنلاین و حضوری به جهت تمرین تکنیک های مدیریت آزمون در فضای فیزیکی و به صورت آنلاین برگزار شده و سطح آمادگی دانش آموزان پایه و کنکوری ما را ارتقا می دهد.
در برگزاری آزمون های آنلاین از پرت شدن زمان و انرژی در مسیر رفت و آمد جلوگیری شده و دانش آموز می تواند بهترین نتیجه را از برگزاری آزمون های آنلاین در سایت فرااندیشه بگیرد.