اهمیت انتخاب رشته

انتخاب رشته صرفاً پرکردن 150 کد رشته دانشگاه  نیست بلکه انتخاب رشته، انتخاب مسیر آینده و تعیین جایگاه اجتماعی و انتخاب شغل هر داوطلب کنکور است.

انتخاب رشته کنکور سراسری می بایست بر اساس علاقه مندی و حتماً با در نظر گرفتن توتنمندی های هر فرد انجام شود.

در ابتدا هر داوطلب می بایست با شناخت علایق و سلایق خود رشته های مورد علاقه و دانشگاههای مدنظر را تعیین و سپس با کمک از افراد خبره و با تجربه چیدمان انتخاب های 1 تا 150 را بدرستی مشخص و مرتب نماید. توصیه می شود مرتب سازی کدهای انتخاب رشته طی چندین مرحله چرکنویس و پاکنویس شود تا به انتخاب رشته قطعی خود رسیده و سپس ضمن اخذ تأیید از مشاور زبردست در امر انتخاب رشته کدهای انتخابی خود را وارد سایت سازمان سنجش  نموده و مطمئن شوید که کدها را درست و بدون شک و شبه ای وارد نموده اید.

امید اینکه این انتخاب بسیار مهم در زندگی هر فرد سرآغاز موفقیت های وی در مسیر پیشرفت هایش باشد.

مقالات مرتبط

کنکور

در ایران سازمان سنجش آموزش کشور که سازمانی تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، متولی اصلی برگزاری کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه…