آزمون 1 از 0

آزمون فصل دوم خوانداری اول دبستان Copy Copy Copy Copy

فرا اندیشه 22 فروردین 1400

در این مسابقه تست خواهیم کرد که چقدر در مورد دوره خود آموخته اید. مطمئن باشید که برای مطالعه دوره وقت گذاشته اید و سعی در دستیابی به یک نمره عالی دارید!