ارائه تست های‌شناختی

تست های عادات مطالعه، هالند، MBTI و ... …

کارگاه ورزش ذهن

رفع اشکال ماهانه

اردوی نوروزی

کارگاه‌های جمع‌بندی

ارائه کارگاه‌های جمع‌بندی توسط رتبه های برتر کنکور …

همایش کافه دانشجو