مدرسه دوست‌داشتنی:

در این مدرسه آموزش ها به گونه‌ای متفاوت و در قالب 5شاخصه یادگیری ارائه می‌گردد که برای اندیشه آموزان، جذاب و مدرسه را به محیطی دوست داشتنی تبدیل کرده و در این مسیر، اندیشه آموز از تکنولوژی های روز، ابزار نوین، فاکتورهای IT، عملکرد صحیح در فضای مجازی و …. بهره می‌برد.

یادگیری کارگاه محور (در فضای تخصصی و مجهز)

با حضور اندیشه آموزان در کارگاه های هر درس، مبحث در کارگاه های ت…

یادگیری خلاق محور (عملکرد خلاقانه معلم و دانش آموز)

خلاقیت رکن اساسی این مدرسه است و معلم و شاگردان با ایده های خلاقانه…

یادگیری هدایت محور (در اتباط با واحد روانشناختی)

هرکلاس با واحد روانشناسی مرتبط بوده و براساس توانمندی ها و در راس…

یادگیری بازی محور (بازی های شناختی و بازی های تعادلی)

براساس طرح درس معلمین تدریس مباحث بصورت بازی های مرتبط با سرف…

یادگیری ابزار محور (با ابزار مرتبط و تخصصی)

در هرپایه دبستان وارستگان اندیشه آموزان گروه بندی شده و با ا…