استراتژی تکنولوژی هم‌افزایی

 

هم‌افزایی اصلاحی است که خیلی در جامعه کاربردی ندارد و کما اینکه در شریعت اسلام و آداب‌ورسوم ایرانیان بسیار به آن توصیه‌شده است. استراتژی فرا اندیشه نوین به آن است در مسیر پیشرفت و توسعه‌ی عرضی به‌جای ایجاد تمام فاکتور های کاری از توانمندی‌های مراکز آموزشی و پژوهشی و دیگر حیطه‌های مرتبط حداکثر استفاده را نماید و انرژی سرمایه‌های انسانی و پتانسیلی سرمایه‌های فیزیکی موسسه را در مسیر توسعه‌ی طولی صرف نماید.در این راستا قویاً به آن هستیم تا از تکنولوژی های روز دنیا کمال استفاده را برده و آموزش را برای سنین و مقاطع مختلف از پیش‌دبستانی تا دانشگاه تسهیل نماییم. استفاده از ارائه خدمات و محصولات آموزشی از طریق وب، اپ و فضای مجازی در دستور کار تیم فرا اندیشه قرار گرفته و استراتژی های بنیاد سازمان نهاد فرااندیشه به آن استوار خواهد بود.