مدرس: محمد سبزواری

یکی از راه های پاسخگویی بهتر به تست های زبان انگلیسی، لزوم یادگیری و افزایش دامنه لغت می باشد؛ دراین بین توجه به معنی کلمات مشابه و یافتن تفاوت های موجود بین این دسته از کلمات می تواند بسیار ره گشا باشد. از این دسته کلمات می توان به کلماتی مانند:

, … .(Weather & Climate) & (Especially & specially)

در این مطلب می خواهیم به بررسی دو کلمه Weather و Climate بپردازیم. معادل کلمه Weather و Climate در فارسی، «آب و هوا» است؛ اما این کلمات در زبان انگلیسی دارای اندکی تفاوت هستند.

کلمه Weather به تغییرات جوی و آب و هوایی در بازه زمانی کوتاه مدت اشاره می کند. به مثال های زیر توجه کنید:

1) The weather is fine today for a picnic.

2) Since the weather condition was really poor, they had to postpone the matches.

3) How is the weather?

کلمه Climate  به تغییرات  آب و هوا در بازه زمانی بلند مدت اشاره می کند و می توان آن را معادل واژه «اقلیم» نیز در نظر گرفت. به مثال های زیر توجه کنید:

1- The climate has changed a lot over the past decades.

2- The greenhouse effect caused a lot of changes on our planet especially climate change.

3- Different parts of the world have different climates.

جمع بندی:

کلمه weather  به تغییرات جوی یک ناحیه در کوتاه مدت اشاره می کند؛ که می تواند به راحتی تغییر نماید. به عنوان مثال هوای یک شهر در صبح می تواند آفتابی باشد، بعد از یک ساعت ابری شود، در بعد از ظهر همان روز بارانی شود و در انتهای شب هوا سرد و برفی شود.

اما کلمهClimate  به تغییرات جوی یک ناحیه در بلند مدت اشاره می کند که تغییر آن به راحتی انجام پذیر نیست و به عوامل مختلفی بستگی دارد. به این صورت که شرایط آب و هوایی یک ناحیه ممکن است در طول 20 سال دچار تغییر شود.