مطالب توسط modir

کارگاه ارزیابی عملکرد

کارگاه ارزیابی عملکرد دانش آموزان با ارائه استاد عباس قاسمی زمان: پنج شنبه 12 دی 98 ، دانش آموزان پایه ساعت 4تا 5 بعدازظهر و دانش آموزان کنکوری ساعت 5 تا 6 بعدازظهر مکان : فلسطین 19 پلاک 90

کارگاه تکنولوژی بهبود

کارگاه تکنولوژی بهبود با ارائه استاد عباس قاسمی زمان برای دانش آموزان پایه: چهارشنبه 27 آذر ساعت 4تا 6 بعدازظهر و دانش آموزان دوازدهم و فارغ التحصیل: 6تا 8 بعدازظهر مکان : فلسطین 19 پلاک 90